Born 2022 02 13 (Shorthair)

Breeder Gal Miki Transylvania Giant kennel Romania