Se Uch Dk Uch Fridala´s Borgward Isabella HD A / ED 0

&

Multi Champion Narvik Van´t Hof Ten Eynder HD A /ED 0

 

Narvik och Lesley stamtavla